C# Vize + Final Ders Notları 10 – Arayüzler(interface)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication4
{
    //interfacelerin kullanımı abstract classlar gibidir. en önemli farkları birden fazla arayüz ile kalıtım yapılabilmesidir.
    interface IArayuz1//IArayuz1 isminde interface oluşturuldu.
    {
        void Metot1();
    }
    interface IArayuz2 : IArayuz1//IArayuz2 arayüzü IArayuz1 arayüzünü kalıtım olarak aldı.
    {
        new void Metot1();//Metot1 iisimleri aynı olduğu için new anahtar kelimesi kondu. Metot2 yaızlsaydı gerek yoktu.
    }
    class Deneme: IArayuz2//Deneme sınıfı IArayuz2 yi kalıtım olarak aldı.
    {
        void IArayuz2.Metot1()//Metot isimleri aynı olduğu için önce arayüz sonra metot ismi yazıldı ve ekrana yazdırma işlemi gerçekleşti.
        {
            Console.WriteLine(“IArayuz2-Metot1 Çalıştı”);
        }
        void IArayuz1.Metot1()
        {
            Console.WriteLine(“IArayuz1-Metot1 Çalıştı”);
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Deneme dnm = new Deneme();//deneme sınıfının nesnesi oluşturuldu.
            ((IArayuz2)dnm).Metot1();//metot1 çalıştırılması için nesne önce IArayuz2’e dönüştürüldü sonra metot çalıştırıldı.
            ((IArayuz1)dnm).Metot1();//metot1 çalıştırılması için nesne önce IArayuz2’e dönüştürüldü sonra metot çalıştırıldı.
            Console.ReadKey();
        }
    }
}


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları