Restful Web Services – JAX-RS File Download

Restful Web Services (JAX-RS) dosya indirme işlemi (file download) için @Produces notasyonu (annotations) içersinde indirmek istediğimiz dosya türü tanımlamalarını yapacağız. ...

Restful Web Services – JAX-RS HTTP Başlıkları (HTTP Headers)

table, th, td {border: 1px solid black;} Restful Web Services (JAX-RS) @HeaderParam ve @Context notasyonları (annotations) ile HTTP başlık isteklerini alabiliriz. HTTP Başlıkları ...

Restful Web Services – JAX-RS Form Parametreleri (FormParam)

Restful Web Services (JAX-RS) @FormParam notasyonu (annotations) ile bir web form sayfasında gönderilen değerlerin elde edilmesini sağlarız. Diğer örnekleirmizde olduğu gibi ...

Restful Web Services – JAX-RS Matrix Parametreleri (MatrixParam)

Restful Web Services (JAX-RS) MatrixParam ile QueryParam da olduğu gibi filtrelemeri yapabiliriz. @QueryParam’da ‘&’ işaretiyle ayırdığımız key-value ilişkilerini, ...

Restful Web Services – JAX-RS Sorgu Parametreleri (QueryParam)

Restful Web Services (JAX-RS), sorgu parametreleri(queryparam) ile dilediğimiz ölçütlerin çalıştırılmasını sağlayabiliriz. Örneğin, bir alışveriş sitesinde ilk 10 ürünün ...

Restful Web Services – JAX-RS @Path

Restful Web Services(JAX-RS ) @Path, notasyonu ile tanımlanan URI adresi çağırıldığı zaman istenilen Java metotlarının çalışması sağlanır. İlk olarak pom.xml ve web.xml ...

Restful Web Service (JAX-RS) – HelloWorld

Bu makalede basit bir web service örneğini geliştireceğiz. Örneğimizde projenin URL adresine girilen veriyi parametre olarak görecek ve bunu ekrana yazdıracak. İlk olarak Maven ...

JAX-RS Annotations(Notasyonlar)

Restful web service(jax-rs) örneklerine başlamadan önce ilk olarak ileride kullanacağımız jax-rs anonotations(notasyonları) tanımaya başlayacağız. table { border: 1px ...

Web Service Nedir?

Web Service Nedir? Verilerinizi web sayfanız dışında tüm cihazlara göndermek istediğinizde devreye Web Service kavramı girer. Web Service ile platform bağımsız tüm cihazlara ...
© 2024 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları