Instead of Trigger

Instead of, bir tabloda işlem gerçekleşmeden önce devreye giren tetikleyicilerdir. Yapılmak istenen değişiklik tabloya yansıtılmaz. Sadece bizim bir değişiklik yapılmak ...

Update Trigger

Update Trigger, bir tablonun bir satırı üzerinde değişiklilk yapıldığında devreye giren tetikleyicilerdir. UPDATE işlemi için hem INSERTED hemde DELETED tablosu oluşturulur. ...

Delete Trigger

Delete Trigger, tablodan bir satır silindiğinde devreye giren tetikleyicilerdir. Silinen kayıtlar DELETED tablosunda tutulduğu için bu tablo üzerinden kontroller yapılmaktadır. ...

Trigger (Tetikleyici) ve Türleri

Trigger Nedir? Trigger yani tetikleyici, sunucu üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştiğinde başka bir işlem in gerçekleşmesi istendiğinde kullanılır. Örneğin bir kayıt ...
© 2024 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları