Python Vize + Final Ders Notları 16 – Sınıflar

#sınıfları belli özellikteki öğelerin bir arada tutulduğu yer olarak düşünebiliriz.
#sınıflarda class kelimesi ile tanımlanır.
# __init__ diğer programlama dillerinden yapıcı metotlara benzetebiliriz.
# sınıfın nesnesi oluşturduğumuz zaman __init__ kısmı çalışacaktır.
#self ise öğelerimizin sınıf içinden ve dışarıdan ulaşılaiblmesini sağlar.
#fonksiyonlarımızda def fonk(self): şeklinde yazılırken değişkenlerimizde self.degiskenAdi şeklinde yazılır.
#bir değişken sınıf içersinde self yazılarak oluşturulduysa sınıfın içinde başka kullanım alanlarında da self yazılmalıdır.
#ekrana yazdıracağımız bir değişkende self olmalıdır.
 
class Ogrenci:#Ogrenci adında sınıfımızı oluşturduk
    def __init__(self):#yapıcı metoduna self yazarak nesne oluştuğu zaman fonksyionun çalışmasını sağladık
        self.ogrenciAdi=“Onur”#ogrenciAdi değişkeninin her yerden ulaşılabilir olması için self yaptık aşağıdaki örneklerde bu şekilde
        self.ogrenciSoyadi=“ARSLAN”
        self.ogrenciNo=10
        self.sinifi=4
        self.goster()#goster fonksiyonumuz kullanıcıya bir değer göstereceği için yapıcı __init__ çağırıldığında çalışacak. isterseniz silebilirsiniz.
    def goster(self):#fonksiyonun dışarıdan çağırılailmesi için parametre kısmına self yazmak zorundayız.
        print(“Ogrenci Adi: “,self.ogrenciAdi)#__init__ içersinde ki ogrenciAdi’nin çağrılabilmesi için başına self koyuyor öyle çağırıyoruz
ogrenci=Ogrenci()#Ogrenci sınıfının ogrenci adında nesnesini oluşturuyoruz. nesne oluştuturken __init__ çalıştığı için __init__ içersinde yer alan goster fonksiyonuda çalışıyor
ogrenci.goster()#goster fonksiyonunu çalıştırıyoruz.


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları