Python Vize + Final Ders Notları 16 – Sınıflar

#sınıfları belli özellikteki öğelerin bir arada tutulduğu yer olarak düşünebiliriz.
#sınıflarda class kelimesi ile tanımlanır.
# __init__ diğer programlama dillerinden yapıcı metotlara benzetebiliriz.
# sınıfın nesnesi oluşturduğumuz zaman __init__ kısmı çalışacaktır.
#self ise öğelerimizin sınıf içinden ve dışarıdan ulaşılaiblmesini sağlar.
#fonksiyonlarımızda def fonk(self): şeklinde yazılırken değişkenlerimizde self.degiskenAdi şeklinde yazılır.
#bir değişken sınıf içersinde self yazılarak oluşturulduysa sınıfın içinde başka kullanım alanlarında da self yazılmalıdır.
#ekrana yazdıracağımız bir değişkende self olmalıdır.
 
class Ogrenci:#Ogrenci adında sınıfımızı oluşturduk
    def __init__(self):#yapıcı metoduna self yazarak nesne oluştuğu zaman fonksyionun çalışmasını sağladık
        self.ogrenciAdi=“Onur”#ogrenciAdi değişkeninin her yerden ulaşılabilir olması için self yaptık aşağıdaki örneklerde bu şekilde
        self.ogrenciSoyadi=“ARSLAN”
        self.ogrenciNo=10
        self.sinifi=4
        self.goster()#goster fonksiyonumuz kullanıcıya bir değer göstereceği için yapıcı __init__ çağırıldığında çalışacak. isterseniz silebilirsiniz.
    def goster(self):#fonksiyonun dışarıdan çağırılailmesi için parametre kısmına self yazmak zorundayız.
        print(“Ogrenci Adi: “,self.ogrenciAdi)#__init__ içersinde ki ogrenciAdi’nin çağrılabilmesi için başına self koyuyor öyle çağırıyoruz
ogrenci=Ogrenci()#Ogrenci sınıfının ogrenci adında nesnesini oluşturuyoruz. nesne oluştuturken __init__ çalıştığı için __init__ içersinde yer alan goster fonksiyonuda çalışıyor
ogrenci.goster()#goster fonksiyonunu çalıştırıyoruz.


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2020 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları