Tetikleyicileri Düzenlemek, Silmek ve Aktif/Pasif Yapmak

Trigger Düzenleme CREATE TRIGGER DB_ENGELI ON ALL SERVER FOR CREATE_DATABASE AS PRINT 'Veritabanı oluşturamazsınız.' ROLLBACK 123456 CREATE ...

Instead of Trigger

Instead of, bir tabloda işlem gerçekleşmeden önce devreye giren tetikleyicilerdir. Yapılmak istenen değişiklik tabloya yansıtılmaz. Sadece bizim bir değişiklik yapılmak ...

Update Trigger

Update Trigger, bir tablonun bir satırı üzerinde değişiklilk yapıldığında devreye giren tetikleyicilerdir. UPDATE işlemi için hem INSERTED hemde DELETED tablosu oluşturulur. ...

Delete Trigger

Delete Trigger, tablodan bir satır silindiğinde devreye giren tetikleyicilerdir. Silinen kayıtlar DELETED tablosunda tutulduğu için bu tablo üzerinden kontroller yapılmaktadır. ...

Insert Trigger

Bir tabloya kayıt eklendiğinde devreye giren tetikleyicilerdir. Eklenen kayıtlar INSERTED geçici tablosuna eklendiğinden bu tablo üzerinden işlemler gerçekleştirilir. CREATE ...

DML Tetikleyicileri Hakkında Bilgi Alma

Oluşturduğunuz veritabanında veya bir başkasının oluşturduğu veritabanında oluşturulan tetikleyiciler hakkında bilgi almak istiyorsunu. Oluşturulan bu DML Tetikleyiciler ...

Trigger (Tetikleyici) ve Türleri

Trigger Nedir? Trigger yani tetikleyici, sunucu üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştiğinde başka bir işlem in gerçekleşmesi istendiğinde kullanılır. Örneğin bir kayıt ...

Cursor (İmleç) Kullanımı

Microsoft Word’de yazı yazarken karşımıza çıkan imleç ile T-SQL  de kullanacağımız imleçler aynı görevi yapmaktadır. Veritabanı sistemlerinde imleç hangi satırdaysa ...

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

SQL Server içersinde SUM, COUNT, AVG gibi standart tanımlı hazır fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar dışında kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonlar ...

Stored Procedure Parametre Kullanmak

Stored Procedure Parametre Kullanmak Yordamları hazırlarken yordam içerisine değer göndermek için giriş parametreleri kullanılır. Kullanım şekli stored procedure oluşturma ...
© 2023 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları