Python Vize + Final Ders Notları 13 – Fonksyionlar (def)

#fonksyionları girdi olarak yollanan değeri/değerleri çıktı/çıktılar üretir.
#örneğin okullarda dilekçe yazarken kağıdın belli kısımlarında ki boşlukları bizim bilgilerimizi doldururuz.
#böylece dilekçeyi en baştan yazmak yerine sadece belirtilen yerlerini yazmış oluruz.
#programlamada da bu gibi durumlarda kullanılır.
#def anahtar kelimesi fonksiyon tanımladığımızı belirtir 
 
#Örneğin kullanıcının çift yada tek sayı firmesi durumuna göre cift() ve tek() fonksyionlarını çalıştıran programımızı yazalım.
 
def Cift():#parametre almayan Cift adında fonksiyonumuzu oluşturuyoruz
    print(“Sayı Çifttir”)#ekran çıktısı
def Tek():#parametre almayan Tek adında fonksiyonumuzu oluşturuyoruz
    print(“Sayı Tektir”)#ekran çıktısı
sayi=int(input(“Bir Sayı Giriniz: “))#kullanıcının girdiği sayıyı tam sayıya(int) cevirip sayi adında değişkeen atıyoruz
if sayi%2==0:#girilen sayının 2 ye bölümünden kalanın 0’a eşit olması durumunda
    Cift()#cift fonksiyonunu çağır
else:#değilse
    Tek()#Tek fonksyionunu çağır
print(“\n———————————————\n”)
#Kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini hesaplayan programı yazalım.
def Faktoriyel(sayi):#Faktoriyel adında fonksyionumuzu tanımladık ve sayi isminde parametre alarak kullanıcının girdiği değer buraya yollanacak
    if sayi==1:#sayi 1e eşit olursa ekrana 1 değerini döndürecek
        return 1#değer döndürme işlemini return kelimesi yapar
    return sayi*Faktoriyel(sayi-1)#girlien sayı sürekli bir azaltarak çarpılacak bunun için recursive fonksyion yani kendini çağraı fonksiyon kullanılmıştır.
#kendini çağıran fonksiyonlarda belli bir düzende işlemler yapılacaksa kullanılır.
#yukarıda sayi==1 durumu olmasaydı işlem sonsuza kadar sürecekti
sayi=int(input(“Bir Sayı Giriniz: “))
print(“Sayının Faktöriyeli: “, Faktoriyel(sayi))
print(“\n———————————————\n”)
#parametre olarka yollanan sayıyı listeye kaydeden ve kullanıcı 0 girene kadar sayı istemye devam eden programı yazalım
def ListeyeKaydet(sayi,listem):#ListeyeKaydet adında fonksyionumuza sayi ve listem adında parametre tnaımladık
    listem.append(sayi)#listem parametresi bir listedir ve gelen sayıyı parametrede tanımlanan listeye kaydedecektir
sayi=-1#sayi degiskenine rastgele bir sayi tanımladık
liste=[]#listemizi tanımladık
while(sayi!=0):#kullanıcı girdiği sayı 0’a eşit olmaması durumunda döngüye girecektir
    sayi=int(input(“Listeye kaydedilecek sayıyı giriniz: “))#sayıyı tamsayıya çevirerek sayi değişkenine atadık
    ListeyeKaydet(sayi,liste)#ListeyeKaydet – fonksyionumuza sayımızı ve listemizi göndererek işlemlerimiz ypatırdık
print(liste)#listeyi ekrana yazdırdık


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2020 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları