Python Vize + Final Ders Notları 13 – Fonksyionlar (def)

#fonksyionları girdi olarak yollanan değeri/değerleri çıktı/çıktılar üretir.
#örneğin okullarda dilekçe yazarken kağıdın belli kısımlarında ki boşlukları bizim bilgilerimizi doldururuz.
#böylece dilekçeyi en baştan yazmak yerine sadece belirtilen yerlerini yazmış oluruz.
#programlamada da bu gibi durumlarda kullanılır.
#def anahtar kelimesi fonksiyon tanımladığımızı belirtir 
 
#Örneğin kullanıcının çift yada tek sayı firmesi durumuna göre cift() ve tek() fonksyionlarını çalıştıran programımızı yazalım.
 
def Cift():#parametre almayan Cift adında fonksiyonumuzu oluşturuyoruz
    print(“Sayı Çifttir”)#ekran çıktısı
def Tek():#parametre almayan Tek adında fonksiyonumuzu oluşturuyoruz
    print(“Sayı Tektir”)#ekran çıktısı
sayi=int(input(“Bir Sayı Giriniz: “))#kullanıcının girdiği sayıyı tam sayıya(int) cevirip sayi adında değişkeen atıyoruz
if sayi%2==0:#girilen sayının 2 ye bölümünden kalanın 0’a eşit olması durumunda
    Cift()#cift fonksiyonunu çağır
else:#değilse
    Tek()#Tek fonksyionunu çağır
print(“\n———————————————\n”)
#Kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini hesaplayan programı yazalım.
def Faktoriyel(sayi):#Faktoriyel adında fonksyionumuzu tanımladık ve sayi isminde parametre alarak kullanıcının girdiği değer buraya yollanacak
    if sayi==1:#sayi 1e eşit olursa ekrana 1 değerini döndürecek
        return 1#değer döndürme işlemini return kelimesi yapar
    return sayi*Faktoriyel(sayi-1)#girlien sayı sürekli bir azaltarak çarpılacak bunun için recursive fonksyion yani kendini çağraı fonksiyon kullanılmıştır.
#kendini çağıran fonksiyonlarda belli bir düzende işlemler yapılacaksa kullanılır.
#yukarıda sayi==1 durumu olmasaydı işlem sonsuza kadar sürecekti
sayi=int(input(“Bir Sayı Giriniz: “))
print(“Sayının Faktöriyeli: “, Faktoriyel(sayi))
print(“\n———————————————\n”)
#parametre olarka yollanan sayıyı listeye kaydeden ve kullanıcı 0 girene kadar sayı istemye devam eden programı yazalım
def ListeyeKaydet(sayi,listem):#ListeyeKaydet adında fonksyionumuza sayi ve listem adında parametre tnaımladık
    listem.append(sayi)#listem parametresi bir listedir ve gelen sayıyı parametrede tanımlanan listeye kaydedecektir
sayi=-1#sayi degiskenine rastgele bir sayi tanımladık
liste=[]#listemizi tanımladık
while(sayi!=0):#kullanıcı girdiği sayı 0’a eşit olmaması durumunda döngüye girecektir
    sayi=int(input(“Listeye kaydedilecek sayıyı giriniz: “))#sayıyı tamsayıya çevirerek sayi değişkenine atadık
    ListeyeKaydet(sayi,liste)#ListeyeKaydet – fonksyionumuza sayımızı ve listemizi göndererek işlemlerimiz ypatırdık
print(liste)#listeyi ekrana yazdırdık


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2023 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları