Restful Web Services – JAX-RS Form Parametreleri (FormParam)

Restful Web Services (JAX-RS) @FormParam notasyonu (annotations) ile bir web form sayfasında gönderilen değerlerin elde edilmesini sağlarız. Diğer örnekleirmizde olduğu gibi hemen Maven’da oluşturduğumuz projenin web.xml ve pom.xml ayarlarını yapalım.

pom.xml

web.xml

index.html

index.html de oluşturduğumuz form aracılığı ile Ad Soyad ve Yaş değerlerini web servisin rest/user/add adresine gönderiyoruz.

FormParam_UserRestService.java

Yukarıda ki sınıfta /user/add yoluna http yöntemi post olan veriler gönderildiğinde addUser metodu çalışacaktır. Bu method bu istekte 2 adet form parametresi almaktadır. @FormParam ile tanımlanan name ve age index.html den gelen değerlerdir. Bu değerleri sırasıyla adSoyad ve yas değişkenleri tutmaktadır. Metot sonunda bu değerler ekrana yazdırılmaktadır.

URI: rest/user/add

index.html’de form verileri girildikten sonra Add User tıklandığında ekrana yukarıda ki yazı gelmektedir.


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Recent Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları