C# Vize + Final Ders Notları 17 – Generic Sınıflar 2

using System; using System.Collections.Generic;//generic sınfılar için eklemek zorundayız using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication3 {   ...

C# Vize + Final Dersleri 16 – Generic Sınıflar

using System; using System.Collections.Generic;//bu sınıfı eklemek zorundayız /*  * şablon türler sınıf, metot yada temsilci başında herhangi bir üye elemanın tipinin bildirim ...

C# Delegate Örneğim

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace delegateAlanHesaplama {     /* 4 işlemi delegateler ...

C# Vize + Final Ders Notları 15 – Olaylar(Events)

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; /* *Event ile bir olay ile birden çok olayın tetiklenmesi sağlanabilir. ...

C# Vize + Final Ders Notları 14 – Temsilci(Delegate) – 2

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication5 {     public delegate int mydelegate(ref ...

C# Vize + Final Ders Notları 13 – Temsilci(Delegate)

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; //delegate metotların referansıdır. //event //bşir olay gerçekleştiğinde ...

C# Vize + Final Ders Notları 12 – indexer Örnek

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication7 {     /* Personel adında sınıf ...

C# Vize + Final Ders Notları 11 – İndexleyiciler(indexer)

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; /*  * bir indexer nesnelere dizi gibi davranılmasını sağlar. ...

C# Vize + Final Ders Notları 10 – Arayüzler(interface)

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication4 {     //interfacelerin kullanımı ...

C#Vize + Final Ders Notları 9 – Arayüzler(interface)

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace ConsoleApplication1 { /*Calisan isminde arayüz sınıf oluşturun. * calis isminde ...
© 2024 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları