Python Vize + Final Ders Notları 17 – Veri Tabanı

import sqlite3 as db #veri tabanımızı oluşturmak için öncelikle kütüphaneyi ekliyoruz
#as db dediğimizde programda kütüphane ismini sqlite3 yerine db yazarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz
baglan=db.connect(“veritabani.db”)
#burada sadece veri tabanı bağlantısını yaptık.
isaretci=baglan.cursor()
#bu ifade ile veri tabanımızın nesnesini oluşturmuş olduk
isaretci.execute(“CREATE TABLE IF NOT EXISTS ogrenci(no,isim,soyisim)”)
#CREATE=oluştur, Table=Tablo, IF NOT EXISTS=Daha önce oluşturulmadıysa
#ogrenci=tablo adı, (no,isim,soyisim)=sütun isimleri
#burada oluşturulacak tablomuzun adını ve sütünlarını belirlemiş olduk
isaretci.execute(“INSERT INTO ogrenci VALUES(28,’Onur’,’ARSLAN’)”)
isaretci.execute(“INSERT INTO ogrenci VALUES(29,’Hassan’,’SABBAH’)”)
#INSERT INTO=ekle, ogrenci=tablo adımız, values=değerleri, (28,’Onur’,’ARSLAN’)= eklenecek değerler
#not eğer sadece istenilen sütunlara eleman eklenseydi aşağıdaki gibi olacaktı
#INSERT INTO ogrenci(no) VALUES(28) bu ifade ile sadece no sütununa 28 değerini eklemiş olduk
tumVeriler=[
    (“5”,“Mucahid”,“KARABUDAK”),
    (“58”,“Bekir”,“YAĞLICI”),
    (“52”,“Burak”,“YAŞAR”),
    (“17”,“Berkay”,“AKYOL”)
    ]
for i in tumVeriler:
    isaretci.execute(“INSERT INTO ogrenci VALUES %s” %(i,))
#listedeki tüm verileri veri tabanımıza eklemek için for döngüsü kuracağız
baglan.commit()
#commit() ile tablonun oluştulup verilerin eklenmesini sağladık

#baglan.close()
#bu ifadeyi kullanırsak isaretci=baglan.cursor() ifadesini tekrar tanımlamak zorunadyız

isaretci.execute(“SELECT * FROM ogrenci”)
#SELECT=Seç, *= Tüm sütunları, FROM=-den,-dan, ogrenci=tablo adımız
ilkSatir=isaretci.fetchone()#veri tabanımızdan ilk satırı çekiyoruz
print(ilkSatir)#çektiğimiz ilk satırı ekrana yazdırıyoruz
tumSatirlar=isaretci.fetchall()#veri tabanımızda ki tüm satırları çekiyoruz
print(tumSatirlar)


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları