Python Vize + Final Ders Notları 17 – Veri Tabanı

import sqlite3 as db #veri tabanımızı oluşturmak için öncelikle kütüphaneyi ekliyoruz
#as db dediğimizde programda kütüphane ismini sqlite3 yerine db yazarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz
baglan=db.connect(“veritabani.db”)
#burada sadece veri tabanı bağlantısını yaptık.
isaretci=baglan.cursor()
#bu ifade ile veri tabanımızın nesnesini oluşturmuş olduk
isaretci.execute(“CREATE TABLE IF NOT EXISTS ogrenci(no,isim,soyisim)”)
#CREATE=oluştur, Table=Tablo, IF NOT EXISTS=Daha önce oluşturulmadıysa
#ogrenci=tablo adı, (no,isim,soyisim)=sütun isimleri
#burada oluşturulacak tablomuzun adını ve sütünlarını belirlemiş olduk
isaretci.execute(“INSERT INTO ogrenci VALUES(28,’Onur’,’ARSLAN’)”)
isaretci.execute(“INSERT INTO ogrenci VALUES(29,’Hassan’,’SABBAH’)”)
#INSERT INTO=ekle, ogrenci=tablo adımız, values=değerleri, (28,’Onur’,’ARSLAN’)= eklenecek değerler
#not eğer sadece istenilen sütunlara eleman eklenseydi aşağıdaki gibi olacaktı
#INSERT INTO ogrenci(no) VALUES(28) bu ifade ile sadece no sütununa 28 değerini eklemiş olduk
tumVeriler=[
    (“5”,“Mucahid”,“KARABUDAK”),
    (“58”,“Bekir”,“YAĞLICI”),
    (“52”,“Burak”,“YAŞAR”),
    (“17”,“Berkay”,“AKYOL”)
    ]
for i in tumVeriler:
    isaretci.execute(“INSERT INTO ogrenci VALUES %s” %(i,))
#listedeki tüm verileri veri tabanımıza eklemek için for döngüsü kuracağız
baglan.commit()
#commit() ile tablonun oluştulup verilerin eklenmesini sağladık

#baglan.close()
#bu ifadeyi kullanırsak isaretci=baglan.cursor() ifadesini tekrar tanımlamak zorunadyız

isaretci.execute(“SELECT * FROM ogrenci”)
#SELECT=Seç, *= Tüm sütunları, FROM=-den,-dan, ogrenci=tablo adımız
ilkSatir=isaretci.fetchone()#veri tabanımızdan ilk satırı çekiyoruz
print(ilkSatir)#çektiğimiz ilk satırı ekrana yazdırıyoruz
tumSatirlar=isaretci.fetchall()#veri tabanımızda ki tüm satırları çekiyoruz
print(tumSatirlar)


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2020 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları