Python Vize + Final Ders Notları 14 – Lambda, Filter, Map

#Topla fonksiyonu 2 adet parametre almakta ve toplama işlemini gerçekleştirmekte
def Topla(x,y):#topla fonksiyonunu oluşturduk
    return x+y#iki sayıyı topladık ve ekrana geri döndürdü
print(Topla(2,3))#Topla fonksiyonuna 2 ve 3 sayıları gönderildi
#burada gördüğünüz gibi toplama işlemini fonksiyonda 2 satırda sürmekte iken lambda fonksiyonu daha az satırda yapılmasını sağlayacaktır
print(“\n——————————————-\n”)
sonuc=lambda x,y:x+y#sonuc isminde bir fonksyiona parametre olarak x,y sayıları alıyor ve bu sayılar toplanıyor
print(sonuc(2,5))#sonuc fonksiyonumuza 2 ile 5i yolluyor ve dönen değeri ekrana yazıdırıyoruz.
print(“\n——————————————-\n”)
#filter ile istediğimiz özelliğe sahip değerleri çekebiliriz.
#filter(fonksyion,liste) dizide ki her eleman için fonksiyonun işlevine göre bir liste olarak döndürür
#aşağıdaki kodlarda P ile başlayan gunleri ekrana çekmekteyiz
gunler=[“Pazartesi”,“Salı”,“Çarşamba”,“Perşembe”,“Cuma”,“Cumartesi”,“Pazar”]#gunler adında lsite oluşturduk
print (list(filter(lambda x:x[0]==“P”,gunler)))#gunler listesinden gelen her değerde P ile başlayanları ekrana liste şekliden yazdırı
print(“\n——————————————-\n”)
#map ile ile de dizide ki her değer içİN eleman için fonksiyonu çağırır ve değerleri liste halinde ekrana yazdırır
#map(fonksiyon, liste)
KaresiniAl=lambda x:x**2#KaresiniAl fonksiyonuna x parametresine gönderlien her sayının karesini alan fonksyionu yazdık
print(list(map(KaresiniAl,range(1,11))))#KaresiniAl, fonksiyonuna 1,11 arasında ki asyıları parametre alarak gönder ve liste halinde ekrana yazdır

#map de işlemler gerçekleştirip liste halinde değer döndürürken filter da var olan değerler üzerinde işlemleri gerçekleştirir


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2023 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları