Polymorphism(Çok Biçimlilik) – Ruby

#encoding:UTF-8 #polymorphism yani çok biçimlilikte ana sınıfta olan bir metotu türetilen sınıfta yeniden oluşturmak istediğimizde kullanırız. #kisi adında ...

Inheritance(Kalıtım) – Ruby

#encoding:UTF-8 #inheritance yani kalıtım biribirine veri aktarması gereken sınıflar arasında kullanılan bir kavramdır. #Departman ve Departman'ı miras ...

Encapsulation – Ruby

#encoding:UTF-8 #encapsulation yani sarmalama yada kapsülleme olarka ifade edebileceğimiz bu ifade sınıfımızın içersine dış dünya ile bir sınır koymasını ...

Metotlar – Ruby

#encoding:UTF-8 #metotlarımızı def ifadesi ile tanımlar ve blok sonuna end koyarız. #parametre almayan Merhjaba isimli bir metot yazalım. def Merhaba puts ...

Sözlükler – Ruby

#encoding:UTF-8 #sözlükler dizilerle benzerdir. #dizilerde indis numaraları ile elemanlara erişiriz, sözlüklerde ise anahtarlar ile erişiriz. #sözlük oluşturalım ...

Diziler – Sıralama, Ekleme, Birleştirme, Silme

#encoding:UTF-8 #Ruby de dizilere erişimde birçok yöntem kullanılır. Aşağıda o yöntemlerden bazılarına değindik. dizi=[] #yukarıda boş bir dizi oluşturduk dizi=[1,"oNUR ...

Döngüler – for, loop, while

#encoding:UTF-8 i=1 41.times{puts "#{i} Kere Maşallah \n" i=i+1} #times döngüsü yapıacalk işlemin kaç defada olacağını belirtir. ekrana 1′den ...

Akış Kontrolleri – if-elsif, when-case,unless

#encoding:UTF-8 sayi1=15 sayi2=20 mesaj=if sayi1>sayi2#sayi1 sayi2 den büyük ise alttaki işlemleri yap "sayi1 sayi2'den büyüktür." elsif sayi1<sayi2#sayi1 ...

Kullanıcıdan Değer Alma, Değişken Türleri ve Semboller

#encoding:UTF-8 #Ekrana merhaba yazdıran programı yazınız. puts "Merhaba" puts ("Merhaba" " Dostum" " Naber") #Ekrana Selam yazdıran programı yazınız. print ...

Ruby – Matematiksel İşlemler ve Fonksiyonları

puts 41.size #41 sayısının kaç bitlik yer kapladığını gösterir puts Complex(1) puts Complex(5,10) #Complex sınıfı karmaşık sayılara dönüştürmede kullanılır. #ilk ...
© 2024 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları