Tetikleyicileri Düzenlemek, Silmek ve Aktif/Pasif Yapmak

Trigger Düzenleme CREATE TRIGGER DB_ENGELI ON ALL SERVER FOR CREATE_DATABASE AS PRINT 'Veritabanı oluşturamazsınız.' ROLLBACK 123456 CREATE ...

Instead of Trigger

Instead of, bir tabloda işlem gerçekleşmeden önce devreye giren tetikleyicilerdir. Yapılmak istenen değişiklik tabloya yansıtılmaz. Sadece bizim bir değişiklik yapılmak ...

Update Trigger

Update Trigger, bir tablonun bir satırı üzerinde değişiklilk yapıldığında devreye giren tetikleyicilerdir. UPDATE işlemi için hem INSERTED hemde DELETED tablosu oluşturulur. ...

Delete Trigger

Delete Trigger, tablodan bir satır silindiğinde devreye giren tetikleyicilerdir. Silinen kayıtlar DELETED tablosunda tutulduğu için bu tablo üzerinden kontroller yapılmaktadır. ...

DML Tetikleyicileri Hakkında Bilgi Alma

Oluşturduğunuz veritabanında veya bir başkasının oluşturduğu veritabanında oluşturulan tetikleyiciler hakkında bilgi almak istiyorsunu. Oluşturulan bu DML Tetikleyiciler ...

Cursor (İmleç) Kullanımı

Microsoft Word’de yazı yazarken karşımıza çıkan imleç ile T-SQL  de kullanacağımız imleçler aynı görevi yapmaktadır. Veritabanı sistemlerinde imleç hangi satırdaysa ...

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

SQL Server içersinde SUM, COUNT, AVG gibi standart tanımlı hazır fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar dışında kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonlar ...

Stored Procedure Parametre Kullanmak

Stored Procedure Parametre Kullanmak Yordamları hazırlarken yordam içerisine değer göndermek için giriş parametreleri kullanılır. Kullanım şekli stored procedure oluşturma ...

Stored Procedure Düzenleme ve Silme

Stored Procedure Düzenleme Hazırlanmış olan saklı yordamlar ALTER ifadesi ile düzenlenebilir. Kullanım şekli ise aşağıda verilmiştir. ALTER PROCEDURE YORDAM_ISMI ...

Stored Procedure (Saklı Yordamlar)

SQL ifadelerini her çalıştırmamızda sunucuda işlemlerin yapılması için derlemenin tamamlanması beklenir. Bir süre sonra yavaşlamalar meydana gelir ve çeşitli hatalar alarak ...
© 2024 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları