JUnit setUp ve tearDown Metotları

JUnit ile test metotlarımızı yazarken bazı değerleri sürekli atayarak işlemleri yaparız. Bazen testlerde atanan değerler diğer metot sonuçlarına etki edebilmektedir. Bu tarz ...

JUnit Category

JUnit Category(kategori) özelliği ile testlerimiz için kategoriler oluşturabiliriz. Test sırasında hangi kategorilerin teste dahil olup olmayacağına bu kategori tanımlarına ...

JUnit Parameterized

JUnit Parameterized, bir test sınıfında verilen farklı parametrelerle test metotları çalıştırılır. Tanımladığımız parametreler sayesinde test metotlarını farklı ...

JUnit Rule

JUnit Rule, test metotlarımıza daha esnek özellikler katmamızı sağlar. Her test metodu çalışmadan önce yapılması gereken işlemler varsa(@Before) veya her test metodunun ...

JUnit Expected Exception

JUnit Excepted Exception özelliği ile beklenilen hataların oluşup oluşmadığını, beklenilen hatada hangi mesajı vermesi gerektiğini tanımlarız. Aşağıda ki örnekte 2 ...

JUnit Suite Test

JUnit Suite Test ile yazdığımız birkaç test sınıfını birlikte çalışmasını sağlarız. Ben çalıştığım projede her paket için bir suite test sınıfı hazırlıyorum. Oluşturduğum ...

JUnit Assert Metotlar

JUnit, belirli koşulları test etmek için isimleri assert ile başlayan statik metotları sağlar. Bu metotlarla beklenen ve gerçek değerleri karşılaştırarak testimizi sonuçlandırırız. ...

JUnit Temel Notasyonlar(Annotations)

JUnit temel notasyolar bizim test sürecimizde olmazsa olmazlarımızdan biridir. Bu notasyonlara sık sık başvururuz. @BeforeClass ve @AfterClass BeforeClass notasyonu, tüm testler ...

JUnit – Java’da Birim Testi(Unit Test)

Java’da en popüler test framework olarak JUnit kullanılmaktadır. JUnit dışında TestNG kullanılmaktadır. Fakat biz örneklerimizi JUnit üzerinden yapacağız. JUnit bize; Test ...

Yazılım Birim Testi(Unit Test) Nedir?

Yazılım birim testi(unit test), bir başka yazılımın işlevlerini(metot, sınıf vs.) çalıştıran bir yazılım yöntemidir. Yazılım birim testi ile test edilen kodun beklenen ...
© 2024 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları