C# Vize + Final Ders Notları 4 – Yapıcı Metotlar(Constructor)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication8
{
/*KahveFincani adında class oluşturun.
* Yapıcı metoduna tam sayı tipinde adet adında bir parametre tanımalyın. yapıcı metod çağırıldığında kaç adet kahve fincanı olduğunu ekrana yazsın.
*/
class KahveFincani//KahveFincani adında class oluşturuldu.
{
public KahveFincani(int adet)//yapıcı metoduna tamsayı(int) tipinde adet adında bir parametre tanımlandı.
{
Console.WriteLine(adet + ” Adet Kahve Fincanı…”);//yapıcı metot her çağrıldığında ekrana kaç adet kahva fincanı olduğunu yazacak
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i < 5; i++)//for döngüsü oluşturuldu.
{
new KahveFincani(i);//KahveFincani yapıcı metoduna i değeri sürekli dönerek kahve miktarının farklı çıkması sağlandı.
Console.ReadKey();
}
}
}
}
/*
* bir nesne dinamik olarak yaratıldığı anda otomatik olarak çalıştırılan metotlar vardır.
* bu metotlar sayesinde bir nesnenin üye elemanlarına ilk değerler verilir.
* yada sınıf nesnesi için gerekli kaynak düzenlemeleri yapılır.
* her sınıfın tanımlanmasada varsayılan yapıcı metotu vardır.
* yapıcı metotların diğer metotlardan 2 farkı vardır.
* 1) yapıcı metotların geri dönüş değr kavramı yoktur.
* 2) yapıcı metotların ismi ile sınıf ismi aynı olmak zorundadır.
* geri dönüş değerinin olmaması geri dönüş tipinin void olması anlamına gelmez.
*/


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları