C# Vize + Final Ders Notları 4 – Yapıcı Metotlar(Constructor)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication8
{
/*KahveFincani adında class oluşturun.
* Yapıcı metoduna tam sayı tipinde adet adında bir parametre tanımalyın. yapıcı metod çağırıldığında kaç adet kahve fincanı olduğunu ekrana yazsın.
*/
class KahveFincani//KahveFincani adında class oluşturuldu.
{
public KahveFincani(int adet)//yapıcı metoduna tamsayı(int) tipinde adet adında bir parametre tanımlandı.
{
Console.WriteLine(adet + ” Adet Kahve Fincanı…”);//yapıcı metot her çağrıldığında ekrana kaç adet kahva fincanı olduğunu yazacak
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i < 5; i++)//for döngüsü oluşturuldu.
{
new KahveFincani(i);//KahveFincani yapıcı metoduna i değeri sürekli dönerek kahve miktarının farklı çıkması sağlandı.
Console.ReadKey();
}
}
}
}
/*
* bir nesne dinamik olarak yaratıldığı anda otomatik olarak çalıştırılan metotlar vardır.
* bu metotlar sayesinde bir nesnenin üye elemanlarına ilk değerler verilir.
* yada sınıf nesnesi için gerekli kaynak düzenlemeleri yapılır.
* her sınıfın tanımlanmasada varsayılan yapıcı metotu vardır.
* yapıcı metotların diğer metotlardan 2 farkı vardır.
* 1) yapıcı metotların geri dönüş değr kavramı yoktur.
* 2) yapıcı metotların ismi ile sınıf ismi aynı olmak zorundadır.
* geri dönüş değerinin olmaması geri dönüş tipinin void olması anlamına gelmez.
*/


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları