JAX-RS Annotations(Notasyonlar)

Restful web service(jax-rs) örneklerine başlamadan önce ilk olarak ileride kullanacağımız jax-rs anonotations(notasyonları) tanımaya başlayacağız.

Notasyon Açıklama
@PATH(your_path) Web servisin hangi adres yolunda çalışacağı tanımlanır. web.xml’de projemizin temel dizini tanımlanması gerekmektedir.
@PathParam @Path içersinde eğer dinamik değer kullanılmak istenilirse, @Path içersinde key tanımlanır. URL çağırıldığında verilen dinamik değer, @PathParam ile key tanımlanarak ilgili metodun parametresine atanması sağlanır.
@POST HTTP Post isteğinde işaret edilen metot çalışacaktır.
@GET HTTP Get isteğinde işaret edilen metot çalışacaktır.
@PUT HTTP Put isteğinde işaret edilen metot çalışacaktır.
@DELETE HTTP Delete isteğinde işaret edilen metot çalışacaktır.
@Produces(MediaType.TEXT_PLAIN[, more-types]) @Produces, döndürülecek değerin MIME türünü tanımlamak için @GET notasyonu ile kullanılır. @Produces sınıf veya metot bazlı tanımlanabilir.
@Consumes(type[, more-types]) @Post ile çalışacak metodun, hangi MIME tipiyle çalışacağını belirtmek için @Consumes kullanılır. Sınıf veya metot bazlı tanımlanabilir.
@FormParam HTML form içinde kullanılan parametreleri temsil eder.
@QueryParam URL yolunda tanımlanan parametrelere ait değerleri almada kullanılur. Default değerlerde kullanılabilir. @Get ile beraber kullanılır.
@HeaderParam HTTP Header’da tutulan veriler için kullanılır. @GET ile beraber kullanılır.
@CookieParam Üretilen cookie bilgisinin jax-rs ile kullanılmasını sağlar. @Get ile beraber kullanılır.


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2020 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları