JAX-RS Annotations(Notasyonlar)

Restful web service(jax-rs) örneklerine başlamadan önce ilk olarak ileride kullanacağımız jax-rs anonotations(notasyonları) tanımaya başlayacağız.

Notasyon Açıklama
@PATH(your_path) Web servisin hangi adres yolunda çalışacağı tanımlanır. web.xml’de projemizin temel dizini tanımlanması gerekmektedir.
@PathParam @Path içersinde eğer dinamik değer kullanılmak istenilirse, @Path içersinde key tanımlanır. URL çağırıldığında verilen dinamik değer, @PathParam ile key tanımlanarak ilgili metodun parametresine atanması sağlanır.
@POST HTTP Post isteğinde işaret edilen metot çalışacaktır.
@GET HTTP Get isteğinde işaret edilen metot çalışacaktır.
@PUT HTTP Put isteğinde işaret edilen metot çalışacaktır.
@DELETE HTTP Delete isteğinde işaret edilen metot çalışacaktır.
@Produces(MediaType.TEXT_PLAIN[, more-types]) @Produces, döndürülecek değerin MIME türünü tanımlamak için @GET notasyonu ile kullanılır. @Produces sınıf veya metot bazlı tanımlanabilir.
@Consumes(type[, more-types]) @Post ile çalışacak metodun, hangi MIME tipiyle çalışacağını belirtmek için @Consumes kullanılır. Sınıf veya metot bazlı tanımlanabilir.
@FormParam HTML form içinde kullanılan parametreleri temsil eder.
@QueryParam URL yolunda tanımlanan parametrelere ait değerleri almada kullanılur. Default değerlerde kullanılabilir. @Get ile beraber kullanılır.
@HeaderParam HTTP Header’da tutulan veriler için kullanılır. @GET ile beraber kullanılır.
@CookieParam Üretilen cookie bilgisinin jax-rs ile kullanılmasını sağlar. @Get ile beraber kullanılır.


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları