C# Vize + Final Ders Notları 3 – Property(özellik, get, set)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication4
{
/*
* Telefonlar adında class oluşturun.
* garantiSuresi ve yazi isminde fieldler oluşturun.
* Karar adında property oluşturun. garantiSuresine değer atandığında ekrana seçtiği telefonu yazsın. garantiSuresi okunmak istendiğinde ürünün kaç sene daha garantisi olduğuna göre değer döndürsün.
*/
class Telefonlar//telefonlar adında class oluşturduk.
{
string garantiSuresi;//garantisuresi adında field oluşturduk
string yazi = “”;//yazi isminde field oluşturduk.
public string Karar {//Karar adında değer döndüren property ouşturuyoruz
get{//get yani değer okuma metodu. Karar dan değer okuyacağımız zaman kullanılır.
switch (garantiSuresi)//switch case bloğu açarak okunmak istenen değere göre ekrana metin yazmasını sağlıyoruz
{
case “1”://garantiSuresi 1 ise demektir.
yazi=“1. Yıl Garantisi Var.”;
break;
case “2”:
yazi = “2. Yıl Garantisi Var”;
break;
case “3”:
yazi=“3 Yıl Garantisi Var”;
break;
default://hiçbir seçenek doğru değilse
yazi=“Geçersiz Değer”;
break;
}
return yazi;//return ile değer döndürüyoruz.
}
set
{//set yani değer atama metodu
garantiSuresi = value;//garantiSuresine kullanıcının girdiği değeri(value) atıyoruz.
switch (garantiSuresi)//switch case bloğu açarak okunmak istenen değere göre ekrana metin yazmasını sağlıyoruz
{
case “1”://garantiSuresi 1 ise break kısmına kadar olanlar ypaılacak ve diğer case ler atlanacak
yazi = “Nokia Telefonu Seçtiniz”;
break;
case “2”:
yazi = “Samsung Telefonu Seçtiniz”;
break;
case “3”:
yazi = “iPhone Telefonu Seçtiniz”;
break;
default:
yazi = “Geçersiz Değer”;
break;
}
Console.WriteLine(yazi);//ekrana en son hangi metin değeri var ise o döndürülecek. return, set metodunad kullanılmaz.
}
}
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“1. Nokia\n2. Samsung\n3. iPhone”);
Console.Write(“Telefon numarasını seçiniz: “);
Telefonlar telefonlar1 = new Telefonlar();//Telefonlar class ına ait telefonlar1 adında nesne oluşturduk.
telefonlar1.Karar= Console.ReadLine();//Karar property sine kullanıcının konsoldan girdiği değeri ataadık.(set metodu çalıştırıldı)
Console.WriteLine(telefonlar1.Karar);//Karar propertysinde get metodu çağrıldı yani okuma işlemi gerçekleştiridk.
Console.ReadLine();
}
}
}


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları