C# Vize + Final Ders Notları 3 – Property(özellik, get, set)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication4
{
/*
* Telefonlar adında class oluşturun.
* garantiSuresi ve yazi isminde fieldler oluşturun.
* Karar adında property oluşturun. garantiSuresine değer atandığında ekrana seçtiği telefonu yazsın. garantiSuresi okunmak istendiğinde ürünün kaç sene daha garantisi olduğuna göre değer döndürsün.
*/
class Telefonlar//telefonlar adında class oluşturduk.
{
string garantiSuresi;//garantisuresi adında field oluşturduk
string yazi = “”;//yazi isminde field oluşturduk.
public string Karar {//Karar adında değer döndüren property ouşturuyoruz
get{//get yani değer okuma metodu. Karar dan değer okuyacağımız zaman kullanılır.
switch (garantiSuresi)//switch case bloğu açarak okunmak istenen değere göre ekrana metin yazmasını sağlıyoruz
{
case “1”://garantiSuresi 1 ise demektir.
yazi=“1. Yıl Garantisi Var.”;
break;
case “2”:
yazi = “2. Yıl Garantisi Var”;
break;
case “3”:
yazi=“3 Yıl Garantisi Var”;
break;
default://hiçbir seçenek doğru değilse
yazi=“Geçersiz Değer”;
break;
}
return yazi;//return ile değer döndürüyoruz.
}
set
{//set yani değer atama metodu
garantiSuresi = value;//garantiSuresine kullanıcının girdiği değeri(value) atıyoruz.
switch (garantiSuresi)//switch case bloğu açarak okunmak istenen değere göre ekrana metin yazmasını sağlıyoruz
{
case “1”://garantiSuresi 1 ise break kısmına kadar olanlar ypaılacak ve diğer case ler atlanacak
yazi = “Nokia Telefonu Seçtiniz”;
break;
case “2”:
yazi = “Samsung Telefonu Seçtiniz”;
break;
case “3”:
yazi = “iPhone Telefonu Seçtiniz”;
break;
default:
yazi = “Geçersiz Değer”;
break;
}
Console.WriteLine(yazi);//ekrana en son hangi metin değeri var ise o döndürülecek. return, set metodunad kullanılmaz.
}
}
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“1. Nokia\n2. Samsung\n3. iPhone”);
Console.Write(“Telefon numarasını seçiniz: “);
Telefonlar telefonlar1 = new Telefonlar();//Telefonlar class ına ait telefonlar1 adında nesne oluşturduk.
telefonlar1.Karar= Console.ReadLine();//Karar property sine kullanıcının konsoldan girdiği değeri ataadık.(set metodu çalıştırıldı)
Console.WriteLine(telefonlar1.Karar);//Karar propertysinde get metodu çağrıldı yani okuma işlemi gerçekleştiridk.
Console.ReadLine();
}
}
}


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2020 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları