C# Vize + Final Ders Notları 6 – Property Örnekleri

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication4
{
/*ISCI adında sınıf oluşturun. Sınıf içersine;
* IDNO adında tamsayı tipinde property oluşturun. Kullanıcının girdiği der 500den küçükse değeri field e atasın. küçül değilse field e 500 değeri atansın.
* Maas adınad double tipinde property oluşturun.
* Değer döndürmeyen HosGeldinMesaji adında parametresiz metot ouluşturun. Ekrana işçi IDNO sunu ve maaşını ekrana döndürsün.
*/
class ISCI//ISCI adında class oluşturuldu.
{
private int idno;//idno adında field oluşturuldu.
private double maas;//maas adında field oluşturuldu.
public int IDNO//IDNO propertysi oluşturuldu.
{
get { return idno; }//get(değer okuma metodu) idno(field) döndürüldü(return).
set//değer yazma metodu oluşturuldu.
{
if (value < 500)//kullanıcının girdiği değer(value) 500’den küçükse
{
idno = value;//kullanıcının girdiği değeri, idno(field) atandı
}
else
idno = 500;
}
}
public double Maas//Maas adında propery oluşturuldu.
{
get;
set;
}
public void HosgeldinMesaji()//değer döndürmeyen(void) ve parametre almayan HosgeldinMesaji
{
Console.WriteLine(“Hoşgeldin işçi #{0} maaşın {1}”,IDNO,Maas);
Console.WriteLine(“Sana nasıl yardımcı olabilirim”);
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
ISCI BR = new ISCI();//ISCI sınıfının BR adında nesnesi oluşturuldu.
BR.IDNO = 2345;//IDNO field ine değer atandı.(set metodu çalıştı)
BR.Maas = 2350.50;//Maas fieldine değer atandı.(set çalıştı)
BR.HosgeldinMesaji();//HosgeldinMesaji metodu çalıştırıldı.

Console.ReadKey();
}
}
}


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları