C# Vize + Final Ders Notları 6 – Property Örnekleri

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication4
{
/*ISCI adında sınıf oluşturun. Sınıf içersine;
* IDNO adında tamsayı tipinde property oluşturun. Kullanıcının girdiği der 500den küçükse değeri field e atasın. küçül değilse field e 500 değeri atansın.
* Maas adınad double tipinde property oluşturun.
* Değer döndürmeyen HosGeldinMesaji adında parametresiz metot ouluşturun. Ekrana işçi IDNO sunu ve maaşını ekrana döndürsün.
*/
class ISCI//ISCI adında class oluşturuldu.
{
private int idno;//idno adında field oluşturuldu.
private double maas;//maas adında field oluşturuldu.
public int IDNO//IDNO propertysi oluşturuldu.
{
get { return idno; }//get(değer okuma metodu) idno(field) döndürüldü(return).
set//değer yazma metodu oluşturuldu.
{
if (value < 500)//kullanıcının girdiği değer(value) 500’den küçükse
{
idno = value;//kullanıcının girdiği değeri, idno(field) atandı
}
else
idno = 500;
}
}
public double Maas//Maas adında propery oluşturuldu.
{
get;
set;
}
public void HosgeldinMesaji()//değer döndürmeyen(void) ve parametre almayan HosgeldinMesaji
{
Console.WriteLine(“Hoşgeldin işçi #{0} maaşın {1}”,IDNO,Maas);
Console.WriteLine(“Sana nasıl yardımcı olabilirim”);
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
ISCI BR = new ISCI();//ISCI sınıfının BR adında nesnesi oluşturuldu.
BR.IDNO = 2345;//IDNO field ine değer atandı.(set metodu çalıştı)
BR.Maas = 2350.50;//Maas fieldine değer atandı.(set çalıştı)
BR.HosgeldinMesaji();//HosgeldinMesaji metodu çalıştırıldı.

Console.ReadKey();
}
}
}


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2020 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları