Stored Procedure Düzenleme ve Silme

Stored Procedure Düzenleme Hazırlanmış olan saklı yordamlar ALTER ifadesi ile düzenlenebilir. Kullanım şekli ise aşağıda verilmiştir. ALTER PROCEDURE YORDAM_ISMI ...

Stored Procedure (Saklı Yordamlar)

SQL ifadelerini her çalıştırmamızda sunucuda işlemlerin yapılması için derlemenin tamamlanması beklenir. Bir süre sonra yavaşlamalar meydana gelir ve çeşitli hatalar alarak ...

Dinamik SQL İfadeleri

Değişkenlerde tutulan veya diğer SQL ifadelerinden elde edilen değerler ile SQL ifadeleri hazırlanıp çalıştırılabilir. Bu ifadeleri çalıştırmak için EXECUTE fonksiyonu ...

Try Catch Yapısı

Try Catch yapısı ile bir SQL kod bloğunda hata olması durumunda farklı işlemlerin yapılmasını sağlar. SQL de Transaction işlemi sırasında hata yakalanırsa işlemlerin ...

GOTO, RETURN ve WAITFOR İfadeleri

GOTO İfadesi Kullanıcı tarafından tanımlanan etiketlere GOTO ifadesi ile ulaşılır. Bu etiketler sayesinde kullanıcı programı istediği yere yönlenmesini sağlar. ETIKET_ADI: KOD1 KOD2 .... GOTO ...

While Döngüsü ve Break, Continue Yapısı

Programlama dillerinden bildiğimiz while döngüsü T-SQL de koşul gerçekleştiği sürece kod bloğunun tekrar çalıştırılmasını sağlar. WHILE KOSUL_IFADESI BEGIN TEKRARLANACAK ...

If Else ve Case Yapısı

Programlama dillerinde kullanmaya alışık olduğumuz if-else, switch-case gibi akış kontrolleri T-SQL içinde kullanılabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta eğer komut ...

Tablo Tipi Değişkenler ve Output İşlemi

Tablo Tipi Değişkenler Tablo tipi değişkenler ile aynı anda birden fazla değer tutabiliriz. Bunu ister programlamada dizilere ister listelere benzetin tam olarak aynısı değildir. Biz ...

Go, Use ve Print İfadeleri

Go İle Yığın Yönetimi SQL sorguları Go ifadesi kullanılmadığı sürece en son sorguya ulaşıldıktan sonra sunucuya gönderilir. Go ifadesi ile ızun sql kodları sunucuyu ...

T-SQL Sistem Fonksiyonları

Veritabanı kullanıcıları için farklı yetkiler verilebilir. Her bir kullanıcı için özel değişkenlere yerel değişken denir. Tüm kullanıcılar için geçerli olan fonksiyonlara ...
© 2020 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları