Stored Procedure Düzenleme ve Silme

Stored Procedure Düzenleme

Hazırlanmış olan saklı yordamlar ALTER ifadesi ile düzenlenebilir. Kullanım şekli ise aşağıda verilmiştir.

Yukarı da kullanım şekli verilmiştir. Diğer ifadelerin kullanım amaçları yordam oluşturmada ki amaçlarla ile aynıdır.

Yukarıda ki stored procedure ile düzenleme(ALTER) yapılmıştır. ENCRYPTION ile procedure şifrelenmiştir. NOCOUNT ON ile sorgudan etkilenenlerin sayısı gizlenmiş daha sonra NOCOUNT OFF ile tekrar açılmıştır. Bu düzenlemede sql cümleciğinde SELECT * FROM yerine SELECT HESAP_NO, BAKIYE yazılmış yani tüm sütun isimleri elle yazılmıştır. En son yordam çağırılarak işlem gerçekleştirilmiştir.

Stored Procedure Silme

Daha önce hazırlanmış olan saklı yordamlar DROP ifadesi ile silinebilir. Aşağıda kullanımına dair bir örnek veirlmiştir.

 


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2023 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları