Ruby – Matematiksel İşlemler ve Fonksiyonları

puts 41.size
#41 sayısının kaç bitlik yer kapladığını gösterir

puts Complex(1)
puts Complex(5,10)
#Complex sınıfı karmaşık sayılara dönüştürmede kullanılır.
#ilk parametre sayının gerçek kısmını, ikinic kısım sanal kısmını gösterir.

puts Rational(2,4)
puts Rational(1,3)
#Rational ifadesi rasyonel sayılara dönüştürmede kuallnılır. ilk parametre pay, ikinci parametre paydayı tanımlar.

sayi=Rational(7,4)
puts sayi

puts sayi.to_i
puts “15”.to_i
#to_i fonksiyonu sayıları ve string ifadeleri tamsayıya dönüştürmekte kullanılır.

puts 23.to_f
#23 sayısını float(virgüllü) sayıya dönüştürür

puts 23.to_r
#23 sayısını rasyonel sayıya dönüştürür

adi=“Onur Arslan”
puts adi
#burada normal bir değişken yaratarak ekrana yazdırma işlemimizi gerçekleştirdik.

sayi=“5+3”
puts sayi
#5+3 işlemi tırnak olmasaydı ekrana 8 sonucunu verecekti fakat burada biz string bir tip olduğunu belirttiğimiz için öyle bir şeye ihtiyaç kalmadı.

sayi1,sayi2=3*20,5*7
puts sayi1,sayi2

a=21+(b=7*4)
puts a
puts b

puts 8/2
puts 7/2#tam sayı olarak böler

sayi=10
sayi2=10
puts sayi.eql?(sayi2)
#değer ve tipleri eşit mi ?
puts sayi2.eql?(sayi2)
#aynı object_id sine sahip olup olmadığına bakar

puts –5.2.abs

puts 5.3.ceil#en yakın üst sayıya yuvarlar
puts 5.3.floor#en ykaın alt sayıya yuvarlar
puts 5.3.truncate#virgül kısmını siler

puts 3.14159.round(3)
#virgülden sonra ilk 3 sayıyı saklar ve fazla olanları yuvarlar.

12.even?
#sayı çiftse true döndürür
12.odd?
#sayı tek ise true döndürür

puts rand(10)
#rand sınıfı rastgele sayı üretilmesini sağlar.


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2022 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları