Ruby – Matematiksel İşlemler ve Fonksiyonları

puts 41.size
#41 sayısının kaç bitlik yer kapladığını gösterir

puts Complex(1)
puts Complex(5,10)
#Complex sınıfı karmaşık sayılara dönüştürmede kullanılır.
#ilk parametre sayının gerçek kısmını, ikinic kısım sanal kısmını gösterir.

puts Rational(2,4)
puts Rational(1,3)
#Rational ifadesi rasyonel sayılara dönüştürmede kuallnılır. ilk parametre pay, ikinci parametre paydayı tanımlar.

sayi=Rational(7,4)
puts sayi

puts sayi.to_i
puts “15”.to_i
#to_i fonksiyonu sayıları ve string ifadeleri tamsayıya dönüştürmekte kullanılır.

puts 23.to_f
#23 sayısını float(virgüllü) sayıya dönüştürür

puts 23.to_r
#23 sayısını rasyonel sayıya dönüştürür

adi=“Onur Arslan”
puts adi
#burada normal bir değişken yaratarak ekrana yazdırma işlemimizi gerçekleştirdik.

sayi=“5+3”
puts sayi
#5+3 işlemi tırnak olmasaydı ekrana 8 sonucunu verecekti fakat burada biz string bir tip olduğunu belirttiğimiz için öyle bir şeye ihtiyaç kalmadı.

sayi1,sayi2=3*20,5*7
puts sayi1,sayi2

a=21+(b=7*4)
puts a
puts b

puts 8/2
puts 7/2#tam sayı olarak böler

sayi=10
sayi2=10
puts sayi.eql?(sayi2)
#değer ve tipleri eşit mi ?
puts sayi2.eql?(sayi2)
#aynı object_id sine sahip olup olmadığına bakar

puts –5.2.abs

puts 5.3.ceil#en yakın üst sayıya yuvarlar
puts 5.3.floor#en ykaın alt sayıya yuvarlar
puts 5.3.truncate#virgül kısmını siler

puts 3.14159.round(3)
#virgülden sonra ilk 3 sayıyı saklar ve fazla olanları yuvarlar.

12.even?
#sayı çiftse true döndürür
12.odd?
#sayı tek ise true döndürür

puts rand(10)
#rand sınıfı rastgele sayı üretilmesini sağlar.


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları