Stored Procedure (Saklı Yordamlar)

SQL ifadelerini her çalıştırmamızda sunucuda işlemlerin yapılması için derlemenin tamamlanması beklenir. Bir süre sonra yavaşlamalar meydana gelir ve çeşitli hatalar alarak ...

Dinamik SQL İfadeleri

Değişkenlerde tutulan veya diğer SQL ifadelerinden elde edilen değerler ile SQL ifadeleri hazırlanıp çalıştırılabilir. Bu ifadeleri çalıştırmak için EXECUTE fonksiyonu ...

Try Catch Yapısı

Try Catch yapısı ile bir SQL kod bloğunda hata olması durumunda farklı işlemlerin yapılmasını sağlar. SQL de Transaction işlemi sırasında hata yakalanırsa işlemlerin ...

While Döngüsü ve Break, Continue Yapısı

Programlama dillerinden bildiğimiz while döngüsü T-SQL de koşul gerçekleştiği sürece kod bloğunun tekrar çalıştırılmasını sağlar. WHILE KOSUL_IFADESI BEGIN TEKRARLANACAK ...

T-SQL Sistem Fonksiyonları

Veritabanı kullanıcıları için farklı yetkiler verilebilir. Her bir kullanıcı için özel değişkenlere yerel değişken denir. Tüm kullanıcılar için geçerli olan fonksiyonlara ...

T-SQL ve Değişken Tanımlama

Standart SQL ifadelerinde programlamaya yönelik ifadeleri barındırmadığı için projelerde yetersiz kalmaya başlamıştır. Bunun üzerine MS SQL veritabanları için Microsoft ...

Transaction Nedir?

Transaction bir veya daha fazla SQL ifadesini bir bütün olarak düşünen ve başarılı olması halinde SQL ifadelerini kalıcı olarak istenilen değişikliği uygulayan veya hata ...
© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları