Instead of Trigger

Instead of, bir tabloda işlem gerçekleşmeden önce devreye giren tetikleyicilerdir. Yapılmak istenen değişiklik tabloya yansıtılmaz. Sadece bizim bir değişiklik yapılmak ...

Trigger (Tetikleyici) ve Türleri

Trigger Nedir? Trigger yani tetikleyici, sunucu üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştiğinde başka bir işlem in gerçekleşmesi istendiğinde kullanılır. Örneğin bir kayıt ...
© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları