Restful Web Services – JAX-RS Sorgu Parametreleri (QueryParam)

Restful Web Services (JAX-RS), sorgu parametreleri(queryparam) ile dilediğimiz ölçütlerin çalıştırılmasını sağlayabiliriz. Örneğin, bir alışveriş sitesinde ilk 10 ürünün sergilenmesini, tanımlanan tiplere uygun kayıtların getirilmesini sağlayabilirz. Bu değerleri kullanıcının seçmesini yaptığımız projelerde sağlayabiliriz. PathParam daha bir kayda ait ayrıntıyı alabileceğimiz alanlarda kullanılabilir.

Maven projemizde hızlıca pom.xml ve web.xml ayarlarımızı yapalım.

pom.xml

web.xml

ProductService.java

Yukarıda ki örneğimizde getProducts isimli metotlarımızı farklı path yapıları ile ulaşarak çalıştırdık. İlk metotda metot sadece @QueryParam alarak verilen değerleri return ederek ekrana yansıttı. İkinci metotda @Context UriInfo yapısı ile herhangi bir @QueryParam sınırlaması yapılması engellendi. İstenilen @QueryParam değerlerini metot içersinde aldık. Üçüncü metotda ise @QueryParam ile bazı değerler gönderilmemesi durumunda @DefaultValue aracılığı ile varsayılan değerlerin kullanılmasını sağladık.

Ekran çıktıları aşağıda ki gibi olmaktadır.

URL: /rest/product/query?from=0&to=50&orderBy=id

URL: /rest/product/query2?from=0&to=50&orderBy=id

URL: /rest/product/query3?from=10

 


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Recent Articles

Yorum Yaz

© 2024 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları