Restful Web Services – JAX-RS Matrix Parametreleri (MatrixParam)

Restful Web Services (JAX-RS) MatrixParam ile QueryParam da olduğu gibi filtrelemeri yapabiliriz. @QueryParam’da ‘&’ işaretiyle ayırdığımız key-value ilişkilerini, @MatrixParaam’da ‘;’ ile ayırırız. Diğer örnekleirmizde olduğu gibi hemen Maven’da oluşturduğumuz projenin web.xml ve pom.xml ayarlarını yapalım.

pom.xml

web.xml

ProductService.java

@MatrixParam ile path’de verilen değerleri elde ediyor ve parametrede değişkenlere atama işlemini gerçekleştiriyoruz. Projemizi browser üzerinde çağırdığımızda aşağıda ki sonucu elde edeceğiz.

URL: /rest/product/query;from=0;to=50;orderBy=ad

 


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Recent Articles

Yorum Yaz

© 2024 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları