Python Vize + Final Ders Notları 10 – Listeler

 1. #listeleri daha önce eğer programlama gördüyseniz ordaki dizilere benzetebilirsiniz.
 2. isimListesi=[“onur”,“ahmet”,“mehmet”,“can”]
 3. print(isimListesi)
 4. #isimlistesinin tamamını ekranda yazılmasını sağladık.
 5. print(isimListesi[0])
 6. #burada ise listeye ait 0.indisteki elemanı ekrana yazdırdık.
 7. print(isimListesi[:2])
 8. #listesinin 0.indisinden 2.indisine kadar ait öğeleri yazdırır
 9. print(isimListesi[2:])
 10. #listenin 2.indisinden itibaren 2 öğeyi gösterir
 11. print(“————————————————————-“)
 12. ogrenciListesi=[[“onur”,”arslan”],[“mehmet”, “parlak”],[“fatih”,“kaya”]]
 13. #burada iç içe listeler oluşturduk. ve her liste bir indiste yer almaktadır.
 14. print(ogrenciListesi)
 15. #tüm listeyi ekrana yazdırdık.
 16. print(ogrenciListesi[0])
 17. #0.indisteki listeyi ekrana yazdırdık
 18. print(ogrenciListesi[0][1])
 19. #0.indisteki listenin 1.indisinki öğresini yazdırıyoruz.
 20. #0.indis->[“onur”,”arslan”]
 21. #0.indisin 1.indisi-> arslan
 22. print(“————————————————————-“)
 23. print(len(isimListesi))
 24. #eleman sayımızı öğrenmemiz gerekti. işte böyle durumda len() metodu devreye giriyor. len ile listenin içinde ki öğeleri sayabiliriz.
 25. #fakat listenin içindeki listeleri tek bir öğe olarka sayar
 26. print(len(ogrenciListesi))
 27. #burada öğrencilistesi uzunluğunu bulduk.
 28. print(len(ogrenciListesi[0]))
 29. #burada ise ogrencilistesinin içinde ki 0.indiste yer alan listenin uzunluğunu bulduk.
 30. print(“————————————————————-“)
 31. #listenin son elemanını yada sonran bilmem kaçıncı elemanını öğrenmek istediniz. işte böyle durumda da alttaki kodu kullanıyoruz.
 32. print(isimListesi[-1])
 33. #listenin son kaydını burada görmüş olduk.
 34. #listemizi daha önceden oluşturduk. bu listemizin SONUNA yeni bir kayıt ekleyeceğiz.
 35. #işte burada devreye listelerin append() metodu giriyor.
 36. print(“————————————————————-“)
 37. isimListesi.append(“zeki”)
 38. print(isimListesi)
 39. #burada öğeyi direkt olarak listeye ekledik.
 40. ogrenciListesi.append([“umut”,“can”])
 41. print(ogrenciListesi)
 42. #burada ise diğer öğeler liste halinde olduğu için uyumsuzluk bozulmasın diye yeni öğeyide liste halinde ekledik. dilerseniz normal öğe olarakta ekleyebilirsiniz.
 43. print(“————————————————————-“)
 44. isimListesi[4]=”cem”
 45. print(isimListesi)
 46. print(“————————————————————-“)
 47. #burada ise var olan bir indisteki değeri güncelleştirdik.
 48. #unutmayalım listelerde ekleme metotları olmadan yeni eleman ekleyemiyoruz.
 49. #yeni bir listesi oluşturalım ve araya ekleme metotu olan insert() metodunu kullanalım
 50. burcListesi=[“Koç“,“İkizler”]
 51. print(burcListesi)
 52. burcListesi.insert(1,“Boğa”)
 53. #burada listemizin 1.indisine boğa ekliyoruz. peki ekledik diğerleri ne oldu ? daha önce 1.indiste olan başak 2.indise geçmiş oldu ve başka öğelerde olsaydı onlarda 1er sağ kaymış olacaklardı.
 54. print(burcListesi)
 55. print(“————————————————————-“)
 56. #şimdi ise iki listenin birleşiminin extend() metoda ile nasıl yapıldığını görelim ve metinListesi ve sayiListesi isminde iki adet liste oluşturalım.
 57. metinListesi=[“Google”,“Yandex”,“Yahoo”,“Bing”]
 58. print(metinListesi)
 59. sayiListesi=[1,2,3,4]
 60. print(sayiListesi)
 61. metinListesi.extend(sayiListesi)
 62. print(metinListesi)
 63. #ayrıca listesi metinListesi = metinListesi + sayiListesi olarakta birleştirebiliriz.
 64. print(“————————————————————-“)
 65. #6 kişilik bir grupta proje geliştiriyorsunuz ve aranızdan bir kişi ayrılmak istiyor. işte bu kişinin adını listeden silmek için remove() metodu kullanacağı
 66. grupListesi=[“ahmet”,“ayşe”,“mehmet”,“fırat”,“hüseyin”,“samet”]
 67. print(grupListesi)
 68. grupListesi.remove(“samet”)
 69. print(grupListesi)
 70. #gördüğünüz gibi silme işlemini gerçekleştirirken silinecek öğenin adını belirttik. eğer iki tane samet ismi olsaydı ilk bulunan samet i silecekti.
 71. print(“————————————————————-“)
 72. #bir diğer önemli metot ise pop() olacaktır. bu metot ile silinen öğe ekrana yazdırılacaktır. remove() dan farkı indis numarasının verilmesi gerektiğidir.
 73. print(grupListesi.pop())
 74. #son indis numarasını siler
 75. print(grupListesi.pop(0))
 76. #0.indisi silmesini sağlarız.
 77. print(“————————————————————-“)
 78. #sırada ise bir listede aranan bir öğenin kaçıncı indiste olduğunu ilgili listeyi büyükten küçüğe ve ters sıralamayı göremyi son olarak ise sayma işlemlerini gerçekeştireceğiz.
 79. rakamlar=[0,6,8,9,1,7,4,3,5,2]
 80. print(rakamlar)
 81. #rakamlar listemizi ekrana yazdırdık
 82. print(rakamlar.index(6))
 83. #rakamlar listesine ait 6 sayısnın kaçıncı indis de bulunduğunu öğrendik
 84. rakamlar.sort()
 85. print(rakamlar)
 86. #rakamlar listesini küçükten büyüğe sıraladık.
 87. rakamlar.reverse()
 88. print(rakamlar)
 89. #rakamlar listesini ters çevirdik böylece büyükten küçüğe sıralamış olduk.
 90. print(rakamlar.count(7))
 91. #7 sayısından kaç tane olduğunu bulduk
 92. print(“————————————————————-“)


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları