Python Vize + Final Ders Notları 10 – Listeler

 1. #listeleri daha önce eğer programlama gördüyseniz ordaki dizilere benzetebilirsiniz.
 2. isimListesi=[“onur”,“ahmet”,“mehmet”,“can”]
 3. print(isimListesi)
 4. #isimlistesinin tamamını ekranda yazılmasını sağladık.
 5. print(isimListesi[0])
 6. #burada ise listeye ait 0.indisteki elemanı ekrana yazdırdık.
 7. print(isimListesi[:2])
 8. #listesinin 0.indisinden 2.indisine kadar ait öğeleri yazdırır
 9. print(isimListesi[2:])
 10. #listenin 2.indisinden itibaren 2 öğeyi gösterir
 11. print(“————————————————————-“)
 12. ogrenciListesi=[[“onur”,”arslan”],[“mehmet”, “parlak”],[“fatih”,“kaya”]]
 13. #burada iç içe listeler oluşturduk. ve her liste bir indiste yer almaktadır.
 14. print(ogrenciListesi)
 15. #tüm listeyi ekrana yazdırdık.
 16. print(ogrenciListesi[0])
 17. #0.indisteki listeyi ekrana yazdırdık
 18. print(ogrenciListesi[0][1])
 19. #0.indisteki listenin 1.indisinki öğresini yazdırıyoruz.
 20. #0.indis->[“onur”,”arslan”]
 21. #0.indisin 1.indisi-> arslan
 22. print(“————————————————————-“)
 23. print(len(isimListesi))
 24. #eleman sayımızı öğrenmemiz gerekti. işte böyle durumda len() metodu devreye giriyor. len ile listenin içinde ki öğeleri sayabiliriz.
 25. #fakat listenin içindeki listeleri tek bir öğe olarka sayar
 26. print(len(ogrenciListesi))
 27. #burada öğrencilistesi uzunluğunu bulduk.
 28. print(len(ogrenciListesi[0]))
 29. #burada ise ogrencilistesinin içinde ki 0.indiste yer alan listenin uzunluğunu bulduk.
 30. print(“————————————————————-“)
 31. #listenin son elemanını yada sonran bilmem kaçıncı elemanını öğrenmek istediniz. işte böyle durumda da alttaki kodu kullanıyoruz.
 32. print(isimListesi[-1])
 33. #listenin son kaydını burada görmüş olduk.
 34. #listemizi daha önceden oluşturduk. bu listemizin SONUNA yeni bir kayıt ekleyeceğiz.
 35. #işte burada devreye listelerin append() metodu giriyor.
 36. print(“————————————————————-“)
 37. isimListesi.append(“zeki”)
 38. print(isimListesi)
 39. #burada öğeyi direkt olarak listeye ekledik.
 40. ogrenciListesi.append([“umut”,“can”])
 41. print(ogrenciListesi)
 42. #burada ise diğer öğeler liste halinde olduğu için uyumsuzluk bozulmasın diye yeni öğeyide liste halinde ekledik. dilerseniz normal öğe olarakta ekleyebilirsiniz.
 43. print(“————————————————————-“)
 44. isimListesi[4]=”cem”
 45. print(isimListesi)
 46. print(“————————————————————-“)
 47. #burada ise var olan bir indisteki değeri güncelleştirdik.
 48. #unutmayalım listelerde ekleme metotları olmadan yeni eleman ekleyemiyoruz.
 49. #yeni bir listesi oluşturalım ve araya ekleme metotu olan insert() metodunu kullanalım
 50. burcListesi=[“Koç“,“İkizler”]
 51. print(burcListesi)
 52. burcListesi.insert(1,“Boğa”)
 53. #burada listemizin 1.indisine boğa ekliyoruz. peki ekledik diğerleri ne oldu ? daha önce 1.indiste olan başak 2.indise geçmiş oldu ve başka öğelerde olsaydı onlarda 1er sağ kaymış olacaklardı.
 54. print(burcListesi)
 55. print(“————————————————————-“)
 56. #şimdi ise iki listenin birleşiminin extend() metoda ile nasıl yapıldığını görelim ve metinListesi ve sayiListesi isminde iki adet liste oluşturalım.
 57. metinListesi=[“Google”,“Yandex”,“Yahoo”,“Bing”]
 58. print(metinListesi)
 59. sayiListesi=[1,2,3,4]
 60. print(sayiListesi)
 61. metinListesi.extend(sayiListesi)
 62. print(metinListesi)
 63. #ayrıca listesi metinListesi = metinListesi + sayiListesi olarakta birleştirebiliriz.
 64. print(“————————————————————-“)
 65. #6 kişilik bir grupta proje geliştiriyorsunuz ve aranızdan bir kişi ayrılmak istiyor. işte bu kişinin adını listeden silmek için remove() metodu kullanacağı
 66. grupListesi=[“ahmet”,“ayşe”,“mehmet”,“fırat”,“hüseyin”,“samet”]
 67. print(grupListesi)
 68. grupListesi.remove(“samet”)
 69. print(grupListesi)
 70. #gördüğünüz gibi silme işlemini gerçekleştirirken silinecek öğenin adını belirttik. eğer iki tane samet ismi olsaydı ilk bulunan samet i silecekti.
 71. print(“————————————————————-“)
 72. #bir diğer önemli metot ise pop() olacaktır. bu metot ile silinen öğe ekrana yazdırılacaktır. remove() dan farkı indis numarasının verilmesi gerektiğidir.
 73. print(grupListesi.pop())
 74. #son indis numarasını siler
 75. print(grupListesi.pop(0))
 76. #0.indisi silmesini sağlarız.
 77. print(“————————————————————-“)
 78. #sırada ise bir listede aranan bir öğenin kaçıncı indiste olduğunu ilgili listeyi büyükten küçüğe ve ters sıralamayı göremyi son olarak ise sayma işlemlerini gerçekeştireceğiz.
 79. rakamlar=[0,6,8,9,1,7,4,3,5,2]
 80. print(rakamlar)
 81. #rakamlar listemizi ekrana yazdırdık
 82. print(rakamlar.index(6))
 83. #rakamlar listesine ait 6 sayısnın kaçıncı indis de bulunduğunu öğrendik
 84. rakamlar.sort()
 85. print(rakamlar)
 86. #rakamlar listesini küçükten büyüğe sıraladık.
 87. rakamlar.reverse()
 88. print(rakamlar)
 89. #rakamlar listesini ters çevirdik böylece büyükten küçüğe sıralamış olduk.
 90. print(rakamlar.count(7))
 91. #7 sayısından kaç tane olduğunu bulduk
 92. print(“————————————————————-“)


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları