C# Vize + Final Dersleri 16 – Generic Sınıflar

using System;
using System.Collections.Generic;//bu sınıfı eklemek zorundayız
/*
 * şablon türler sınıf, metot yada temsilci başında herhangi bir üye elemanın tipinin bildirim aşamasında belli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır.
 * tip güvenliği ve performans dezavanjları nedeniyle generic türler kullanılır.
 * Sinif<int> a = new Sinif <int>();
 * Sınıf türünde bir nesne oluşturulduğunda generic in hangi tip olduğu yukarıda ki gibi tanımlanır.
 * Dolayısı ile generic in kulalnıldığı her yer artık int anlamına gelmektedir.
 * çalışma zamanında derleyici generic i gördüğü her yere int kelimesinşi bizim yerimize koyar.
 * GenericList<string> bu şekilde tanımlanan türler “constructed type” olarak tanımlanmaktadır.
 * using System.Collections.Generic eklenemek zorundadır.
*/
namespace ConsoleApplication1
{
    public class GenericList<T>//T veri tipini temsil eder. nesnesini oluştuturken istediğimiz veri tipini tnaımlarız. ayrıca birden fazla argüman verebiliriz.<T,K,L,M>
    {
        void Add(T input) { }//Add isminde metot oluşturduk. class nesnesini oluştururken T yerine tanımladığımız nesnede ki veri tipi burada yer aşır.
    }
    class TestGenericList
    {
        private class ExampleClass{}//ExampleClass adında bir sınıf oluşturduk
        static void Main(string[] args)
        {
            //integer tipinde bir liste
            GenericList<int> list1 = new GenericList<int>();//GenericList<T> artık GenericList<int> olarak değişmesini sağlar
            //string tipinde bir liste
            GenericList<string> lis2 = new GenericList<string>();//GenericList<T> artık GenericList<string> olarak değişmesini sağlar
            //ExampleClass liste tipi
            GenericList<ExampleClass> list3 = new GenericList<ExampleClass>();//GenericList<T> artık GenericList<ExampleClass> olarak değişmesini sağlar
      
        }
    }
}


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları