C# Vize + Final Dersleri 16 – Generic Sınıflar

using System;
using System.Collections.Generic;//bu sınıfı eklemek zorundayız
/*
 * şablon türler sınıf, metot yada temsilci başında herhangi bir üye elemanın tipinin bildirim aşamasında belli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır.
 * tip güvenliği ve performans dezavanjları nedeniyle generic türler kullanılır.
 * Sinif<int> a = new Sinif <int>();
 * Sınıf türünde bir nesne oluşturulduğunda generic in hangi tip olduğu yukarıda ki gibi tanımlanır.
 * Dolayısı ile generic in kulalnıldığı her yer artık int anlamına gelmektedir.
 * çalışma zamanında derleyici generic i gördüğü her yere int kelimesinşi bizim yerimize koyar.
 * GenericList<string> bu şekilde tanımlanan türler “constructed type” olarak tanımlanmaktadır.
 * using System.Collections.Generic eklenemek zorundadır.
*/
namespace ConsoleApplication1
{
    public class GenericList<T>//T veri tipini temsil eder. nesnesini oluştuturken istediğimiz veri tipini tnaımlarız. ayrıca birden fazla argüman verebiliriz.<T,K,L,M>
    {
        void Add(T input) { }//Add isminde metot oluşturduk. class nesnesini oluştururken T yerine tanımladığımız nesnede ki veri tipi burada yer aşır.
    }
    class TestGenericList
    {
        private class ExampleClass{}//ExampleClass adında bir sınıf oluşturduk
        static void Main(string[] args)
        {
            //integer tipinde bir liste
            GenericList<int> list1 = new GenericList<int>();//GenericList<T> artık GenericList<int> olarak değişmesini sağlar
            //string tipinde bir liste
            GenericList<string> lis2 = new GenericList<string>();//GenericList<T> artık GenericList<string> olarak değişmesini sağlar
            //ExampleClass liste tipi
            GenericList<ExampleClass> list3 = new GenericList<ExampleClass>();//GenericList<T> artık GenericList<ExampleClass> olarak değişmesini sağlar
      
        }
    }
}


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları