C# Vize + Final Ders Notları 8 – Özet(abstract) Sınıflar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
//özet sınıflar tek başına anlamlı bir nesneyi ifade etmediği durumlarda kullanılır. özet sınıflar abstract anahtar belirteci ile ifade edilir.
// abstract classlar kalıtım ile türetilmeleri gerekmektedir.
//abstract classlarda oluşturulan abstract metotlar türetilen sınıfda override edilmelidir.
namespace ConsoleApplication1
{
/* Calisan adında özet sınıf(abstract) oluşturun.
* metin tipinde pozisyon fieldi tanımlayın.
* calis adında değer döndürmeyen özet metot tanımlayın.
* zamiste adında metot tanımalyın
*/
abstract class Calisan//Calisan adında abstract class oluşturuldu.
{
public string pozisyon = “Çalışan”;//pozisyon adında field oluşturuldu.
abstract public void calis();//calis adında abstract metot oluşturuldu. bu metot da abstract kullanılması sebebi ile virtual kullanımına gerek kalmamış ve override edilebilir hale getirilmiştir.
public void zamiste()//parametresiz zamiste metodu calistirildi.
{
Console.WriteLine(“Çalılan Zam İste”);//ekrana değer yazdırıldı.
}
}
/* Calisan sınıfından türeyen Mudur class ı oluşturun.
* Mudur yapucu metoduna kalıtımdan alınan pozisyon field ine Müdür atayın.
* calis metodu ekrana Müdür yazsın.
*/

class Mudur : Calisan//Calisan abstract(özet) sınıfı Mudur sınıfı tarafından kalıtım olarak alındı.
{
public Mudur(){ pozisyon = “Müdür”;}//Yapıcı metodunda pozisyon fieldine değer atandı
public override void calis()//calis özet metodu override edilerek ekrana değer yazıdırıldı.
{
Console.WriteLine(“Müdür Çalışıyor…”);
}
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Mudur mdr = new Mudur();//Mudur sınıfının mdr adında nesnesi oluşturuldu.
mdr.calis();//özet sınıfta oluşturulan ve Mudur sınıfında override edilen calis metodu çalıştırıldı.

mdr.zamiste();//zam iste metodu çalıştırıldı.
Console.ReadKey();
}
}
}


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları