C# Vize + Final Ders Notları 2 – Kalıtım(inheritance)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
/*
* Kedi isminde class oluşturun.
* kendi sınıfı ve türetildiği sınıfta(protected) kullanılabilen ayakSayisi isminde bir field tnaımalyın.
* deper döndürmeyen ve parametre almayan avYakala() adında bir metot oluşturun ve ekrana kedi sınıfı av yakaladı yazan progrmaı yazınız.
*/
class Kedi
{
protected int ayakSayisi = 4;//ayakSayisi field(alan) oluşturuldu.
public void avYakala()//avYakala isminde parametre almayan metot oluşturuldu.
{
Console.WriteLine(“Kedi Sınıfı Av Yakaladı…”);//ekrana Kedi Sınıfı Av Yakaladı yazdırıldı
}
}

/*
* Kedi sınıfından türeyen Kaplan adında class oluşturun.
* avYakala() metodunu ve ayakSayisi ni ekrana yazdıran programı yazınızz.
*/
class Kaplan:Kedi//Kedi sınıfı kalıtım olarak alındı. Kalıtıma inheritance denir.
{
static void Main(string[] args)
{
Kaplan kaplan1 = new Kaplan();//Kaplan sınıfı kaplan1 adında nesnesş oluşturuldu.
kaplan1.avYakala();//avYakala() oluşturulan nesne ile Kedi sınıfına ait avYakala() metodu çağırıldı
Console.WriteLine(“ayak sayısı: “ + kaplan1.ayakSayisi);//ayakSayisi, oluşturukan nesne ile çağrıldı.
Console.ReadLine();
}
}
}


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları