C# Vize + Final Ders Notları 2 – Kalıtım(inheritance)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication2
{
/*
* Kedi isminde class oluşturun.
* kendi sınıfı ve türetildiği sınıfta(protected) kullanılabilen ayakSayisi isminde bir field tnaımalyın.
* deper döndürmeyen ve parametre almayan avYakala() adında bir metot oluşturun ve ekrana kedi sınıfı av yakaladı yazan progrmaı yazınız.
*/
class Kedi
{
protected int ayakSayisi = 4;//ayakSayisi field(alan) oluşturuldu.
public void avYakala()//avYakala isminde parametre almayan metot oluşturuldu.
{
Console.WriteLine(“Kedi Sınıfı Av Yakaladı…”);//ekrana Kedi Sınıfı Av Yakaladı yazdırıldı
}
}

/*
* Kedi sınıfından türeyen Kaplan adında class oluşturun.
* avYakala() metodunu ve ayakSayisi ni ekrana yazdıran programı yazınızz.
*/
class Kaplan:Kedi//Kedi sınıfı kalıtım olarak alındı. Kalıtıma inheritance denir.
{
static void Main(string[] args)
{
Kaplan kaplan1 = new Kaplan();//Kaplan sınıfı kaplan1 adında nesnesş oluşturuldu.
kaplan1.avYakala();//avYakala() oluşturulan nesne ile Kedi sınıfına ait avYakala() metodu çağırıldı
Console.WriteLine(“ayak sayısı: “ + kaplan1.ayakSayisi);//ayakSayisi, oluşturukan nesne ile çağrıldı.
Console.ReadLine();
}
}
}


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2020 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları