C# Vize + Final Ders Notları 17 – Generic Sınıflar 2

using System;
using System.Collections.Generic;//generic sınfılar için eklemek zorundayız
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication3
{
    class hacim<tip>//hacim adında generic sınıf oluşturuyoruz.(tip ini biz main kısmında belirleyeceğiz.)
    {
        public int yukseklik;//kullanıcı kendisi yüksekliği belierleyecek
        public double hacim_bul()
        {
            double son;
            Type yenitip=typeof(tip);//main kısmında belirttiğimiz tip türünden yeniTip adında yeni bir değişken oluşturuyoruz.
            if (yenitip.Name == “Kare”)//tip oluşturulurken main kısmında verilen nesne adı Kare ye eşitse
            {
                son = kare.alan() * yukseklik;//kare sınıfnın alan metodunun sonucunun(return ile dönen değeri) * main kısmında belirlediğimiz yükskelik ile çarp
            }
            else
                son = ucgen.alan() * yukseklik;
            return son;//ekrana bulunan sonuç son değişkeniş ile gönderildi
        }
    }
    public class ucgen
    {
        public static int kenar = 10;
        public static double alan()
        {
            double sonuc = kenar * kenar;
            return sonuc;
        }
    }
    public class kare
    {
        public static int kenar = 5;
        public static double alan()
        {
            double sonuc = kenar * kenar;
            return sonuc;
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            hacim<int> Kare = new hacim<int>();//Kare adında nesnesini oulşturduk
            Kare.yukseklik = 12;//yukseklik fieldine 12 atadık.
            Console.WriteLine(“Karenin Hacmi: “ + Kare.hacim_bul());
            hacim<int> Ucgen = new hacim<int>();
            Ucgen.yukseklik = 10;
            Console.WriteLine(“Üçgenin Hacmi: “ + Ucgen.hacim_bul());
            Console.ReadLine();
        }
    }
}


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları