C# Vize + Final Ders Notları 17 – Generic Sınıflar 2

using System;
using System.Collections.Generic;//generic sınfılar için eklemek zorundayız
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication3
{
    class hacim<tip>//hacim adında generic sınıf oluşturuyoruz.(tip ini biz main kısmında belirleyeceğiz.)
    {
        public int yukseklik;//kullanıcı kendisi yüksekliği belierleyecek
        public double hacim_bul()
        {
            double son;
            Type yenitip=typeof(tip);//main kısmında belirttiğimiz tip türünden yeniTip adında yeni bir değişken oluşturuyoruz.
            if (yenitip.Name == “Kare”)//tip oluşturulurken main kısmında verilen nesne adı Kare ye eşitse
            {
                son = kare.alan() * yukseklik;//kare sınıfnın alan metodunun sonucunun(return ile dönen değeri) * main kısmında belirlediğimiz yükskelik ile çarp
            }
            else
                son = ucgen.alan() * yukseklik;
            return son;//ekrana bulunan sonuç son değişkeniş ile gönderildi
        }
    }
    public class ucgen
    {
        public static int kenar = 10;
        public static double alan()
        {
            double sonuc = kenar * kenar;
            return sonuc;
        }
    }
    public class kare
    {
        public static int kenar = 5;
        public static double alan()
        {
            double sonuc = kenar * kenar;
            return sonuc;
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            hacim<int> Kare = new hacim<int>();//Kare adında nesnesini oulşturduk
            Kare.yukseklik = 12;//yukseklik fieldine 12 atadık.
            Console.WriteLine(“Karenin Hacmi: “ + Kare.hacim_bul());
            hacim<int> Ucgen = new hacim<int>();
            Ucgen.yukseklik = 10;
            Console.WriteLine(“Üçgenin Hacmi: “ + Ucgen.hacim_bul());
            Console.ReadLine();
        }
    }
}


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları