C# Vize + Final Ders Notları 14 – Temsilci(Delegate) – 2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ConsoleApplication5
{
    public delegate int mydelegate(ref int x, ref int y);//myDelegate adında tamsayı değer döndüren ve 2 adet tam sayı ref parametreli temsilciyi oluşturuyoruz.
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a = 2;
            int b = 3;
            mydelegate myd = C; //delegate’e önce C metodu
            myd += A;//Sonra üzerine A metodu
            myd += B;//Üzerine B metodu eklendi
            Console.WriteLine(myd(ref a, ref b));//myd delegate eklenen tüm metotlar sırası ile ref parametreli 2 ve 3 sayıları ile uygulanıyor. ref ile yapılması sonucunda değişiklikler kalıcı olmaktadır.
            Console.WriteLine(“C çıkartmadan önce a:”+a);//
            Console.WriteLine(“C çıkartmadan önce b:” + b);//çalıştırılıyor.
            myd -= C;//C metodu çıkarılıyor
            Console.WriteLine(myd(ref a, ref b));////C metodu olmadan delegate 
            Console.WriteLine(myd.GetInvocationList().Length);// delegate eklenen sayıyı gösteriyor 2
            Console.WriteLine(“C Çıkartıldıktan sonra a: “ + a);//
            Console.WriteLine(“C Çıkartıldıktan sonra b: “ + b);
            Console.ReadLine();
        }
        public static int A(ref int a, ref int b)
        {
            a++;
            b++;
            return (a + b) * 2;
        }
        public static int B(ref int a, ref int b)
        {
            a += 2;
            b += 2;
            return (a + b);
        }
        public static int C(ref int a, ref int b)
        {
            a–;
            b–;
            return (a * a + b * b);
        }
    }
}
//3 point gauss 
//delegate ler parametrelerin metotlara geçmesine izin verir
//delegate ler callback method larını tae


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları