C# Ders Notları 7 – Virtual ve Override

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication8
{
//Insan adında sınıf oluşturun ve değer döndürmeyen parametresiz SelamVer adında metot oluşturun. Ekrana istenilen değeri yazdırın.
class Insan//Insan adında class oluşturuldu.
{
public virtual void SelamVer()//her yerden erişilebilr(public), sanal(virtual), değer döndürmeyen(void) SelamVer metodu oluştuurldu
{//sınıf kalıtım ile alındığında türetilen sınıftaki metodun
Console.WriteLine(“Merhaba Ben İnsanım”);
}
}

//Ingiliz sınıfı Insan sınıfını kalıtım alsın ve SelamVer() metoduna Hello değri yazdırsın.
class Ingiliz : Insan//Ingiliz sınıfı, Insan sınıfını kalıtım olarka aldı.
{
public override void SelamVer()//override olması ile bu metot kalıtım il alınan SelamVer() metodunun değerleri yerine kendi değerlerini işlemektedir.
{
Console.WriteLine(“Hello”);
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Insan insan = new Insan();//Insan sınıfının insan adında nesnesi oluşturuldu.
insan.SelamVer();//selamver metodu çalıştırıldı.

Ingiliz eng = new Ingiliz();//Ingiliz sınıfıının eng adında nesnesi oluşturuldu.
eng.SelamVer();//SelamVer metodu ile Ingiliz sınıfnın selamver metodu çalıştırıldı.

Console.ReadKey();

}
}
}


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları