C# Delegate Örneğim

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace delegateAlanHesaplama
{
    /* 4 işlemi delegateler yardımı ile yapan programı yazınız.
     */
    class IslemYap//IslemYap adında sınıfımızı oluşturuyoruz.
    {
        private int sayi1;//2 adet field oluşturuyoruz
        private int sayi2;
        public delegate void Hesapla(int a, int b);//metotlarımızın temsilcisini int değerinde dönüş yapan ve 2 adet int parametreli olarak tnaımladık
        public void Topla(int a, int b)//topla işlemini gerçeketirekecek metodumuzu yazdık
        {
            Console.WriteLine(“Toplama: “+(a+b));
        }
        public void Cikar(int a, int b)
        {
            Console.WriteLine(“Çıkarma: “+(a-b));
        }
        public void Carp(int a, int b)
        {
            Console.WriteLine(“Çarpma: “+(a*b));
        }
        public IslemYap(int x, int y)//yapıcı metodumuza 2 adet parametre aldık
        {
            sayi1 = x;//aldığımız parametreleri fieldlerimzie atadık
            sayi2 = y;
            Hesapla hsp = new Hesapla(Topla);//Topla metodumuzu temsilcimizin çalıştırması için ekledik ve nesnesini oluşturduk
            hsp += new Hesapla(Cikar);
            hsp += new Hesapla(Carp);
            hsp(sayi1,sayi2);//oluşturduğumuz nesneye aldığımız sayıları parametre yollayarak metotlarımızn çalışmasını sağladık
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            IslemYap islem = new IslemYap(2,3);
            //Console.WriteLine(toplam);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}


Yazılıma olan tutkusu için Trakya Üniversitesi - Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri öğrencisi, bölüm temsilcisi ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul temsilcisi olarak öğrenimini 2016'da tamamladı. Junior Java Developer olarak aktif iş hayatına devam etmektedir.

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2019 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları