C# Delegate Örneğim

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace delegateAlanHesaplama
{
    /* 4 işlemi delegateler yardımı ile yapan programı yazınız.
     */
    class IslemYap//IslemYap adında sınıfımızı oluşturuyoruz.
    {
        private int sayi1;//2 adet field oluşturuyoruz
        private int sayi2;
        public delegate void Hesapla(int a, int b);//metotlarımızın temsilcisini int değerinde dönüş yapan ve 2 adet int parametreli olarak tnaımladık
        public void Topla(int a, int b)//topla işlemini gerçeketirekecek metodumuzu yazdık
        {
            Console.WriteLine(“Toplama: “+(a+b));
        }
        public void Cikar(int a, int b)
        {
            Console.WriteLine(“Çıkarma: “+(a-b));
        }
        public void Carp(int a, int b)
        {
            Console.WriteLine(“Çarpma: “+(a*b));
        }
        public IslemYap(int x, int y)//yapıcı metodumuza 2 adet parametre aldık
        {
            sayi1 = x;//aldığımız parametreleri fieldlerimzie atadık
            sayi2 = y;
            Hesapla hsp = new Hesapla(Topla);//Topla metodumuzu temsilcimizin çalıştırması için ekledik ve nesnesini oluşturduk
            hsp += new Hesapla(Cikar);
            hsp += new Hesapla(Carp);
            hsp(sayi1,sayi2);//oluşturduğumuz nesneye aldığımız sayıları parametre yollayarak metotlarımızn çalışmasını sağladık
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            IslemYap islem = new IslemYap(2,3);
            //Console.WriteLine(toplam);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}


Java Developer

Yazıyı Paylaş

Related Articles

Yorum Yaz

© 2021 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları