Tüm Yazılar
restful-web-services

JAX-RS Annotations(Notasyonlar)

Restful web service(jax-rs) örneklerine başlamadan önce ilk olarak ileride kullanacağımız jax-rs anonotations(notasyonları) tanımaya başlayacağız. table { border: 1px ...
testing-clip

JUnit setUp ve tearDown Metotları

JUnit ile test metotlarımızı yazarken bazı değerleri sürekli atayarak işlemleri yaparız. Bazen testlerde atanan değerler diğer metot sonuçlarına etki edebilmektedir. Bu tarz ...
testing-clip

JUnit Category

JUnit Category(kategori) özelliği ile testlerimiz için kategoriler oluşturabiliriz. Test sırasında hangi kategorilerin teste dahil olup olmayacağına bu kategori tanımlarına ...
testing-clip

JUnit Parameterized

JUnit Parameterized, bir test sınıfında verilen farklı parametrelerle test metotları çalıştırılır. Tanımladığımız parametreler sayesinde test metotlarını farklı ...
testing-clip

JUnit Rule

JUnit Rule, test metotlarımıza daha esnek özellikler katmamızı sağlar. Her test metodu çalışmadan önce yapılması gereken işlemler varsa(@Before) veya her test metodunun ...
testing-clip

JUnit Expected Exception

JUnit Excepted Exception özelliği ile beklenilen hataların oluşup oluşmadığını, beklenilen hatada hangi mesajı vermesi gerektiğini tanımlarız. Aşağıda ki örnekte 2 ...
testing-clip

JUnit Suite Test

JUnit Suite Test ile yazdığımız birkaç test sınıfını birlikte çalışmasını sağlarız. Ben çalıştığım projede her paket için bir suite test sınıfı hazırlıyorum. Oluşturduğum ...
testing-clip

JUnit Assert Metotlar

JUnit, belirli koşulları test etmek için isimleri assert ile başlayan statik metotları sağlar. Bu metotlarla beklenen ve gerçek değerleri karşılaştırarak testimizi sonuçlandırırız. ...
testing-clip

JUnit Temel Notasyonlar(Annotations)

JUnit temel notasyolar bizim test sürecimizde olmazsa olmazlarımızdan biridir. Bu notasyonlara sık sık başvururuz. @BeforeClass ve @AfterClass BeforeClass notasyonu, tüm testler ...
testing-clip

JUnit – Java’da Birim Testi(Unit Test)

Java’da en popüler test framework olarak JUnit kullanılmaktadır. JUnit dışında TestNG kullanılmaktadır. Fakat biz örneklerimizi JUnit üzerinden yapacağız. JUnit bize; Test ...
© 2016 Onur Arslan. Tüm Hakları Saklıdır. · RSS Yazıları · RSS Yorumları